Obszar rewitalizacji

Szczecin Odra Park jest częścią realizowanego przez miasto śmiałego projektu rewitalizacji terenów leżących nad Odrą. Koncepcja ma na celu stworzenie nowej strefy usługowo-gospodarczej, łączącej lewobrzeże z prawobrzeżną częścią miejscowości. Powstanie centrum biznesowego jest jednym z kluczowych elementów tego obszernego konceptu.

Naszym celem, jako Szczecin Odra Park, jest stworzenie atrakcyjnych i inspirujących warunków dla rozwoju biznesowego ekosystemu Szczecina. W oparciu o naturalne wartości, jakie gwarantuje lokalizacja nad dotychczas nie w pełni zagospodarowanym brzegiem rzeki, stworzyliśmy projekt wpisujący się w założenia koncepcji nowoczesnego Szczecina.

Rewitalizacji nabrzeża
Projekt miejski ma w założeniu zwrócić Szczecin ku rzece. W ramach inwestycji przewidziano stworzenie m.in.:
• Otwartej, zielonej przestrzeni wzdłuż koryta rzeki – w tym deptaku dla pieszych.
• Połączeń transportu miejskiego wzdłuż Odry dla wszystkich nowopowstałych inwestycji.
• Spójnej elewacji, nadającej nabrzeżu nowoczesnego i prestiżowego charakteru.
• Reprezentatywnych budynków biurowych.